ข้อตกลงเบื้องต้นถึง 20 มิถุนายนรัฐ CPP การเพิ่มขึ้นของพรีเมี่ยมแรงงานและนายจ้างจะเริ่มต้นที่จะค่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019

องค์กรกล่าวว่าการสำรวจก็ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายนและ 4 กรกฎาคมพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม Canada Goose Expedition Parka ราคา 3,822 อยู่ในความโปรดปรานของการล่าช้าในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย, ขณะนี้จะทำโดย 15 กรกฎาคม

Canada Goose Expedition Parka ราคา

Canada Goose Expedition Parka ราคา

คนงานแคนาดาเฉลี่ยมีรายได้ประมาณ 55,000 $ จะจ่ายเพิ่มอีก $ 7 เดือนใน 2019 ที่จะเพิ่มขึ้นถึง $ 34 ต่อเดือนโดย 2023 เมื่อดำเนินการอย่างเต็มที่ผลประโยชน์สูงสุดประจำปีจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามถึง $ 17,478

สมาคมแห่งชาติกล่าวว่ารัฐบาลต้องการที่จะปรึกษากับแคนาดาและดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบของข้อตกลงในหลักการที่มาถึงเดือนที่ผ่านมา

โตรอนโตแคนาดาสภาธุรกิจอิสระเรียกร้องให้ออตตาวาและต่างจังหวัดที่จะชะลอข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงแผนบำนาญของแคนาดา

กลุ่มธุรกิจเรียกร้องให้มีความล่าช้าในการจัดการ CPP